Wijzigingen eerste versie

Wijzigingen eerste versie

 

  • de rapporteringssjablonen + de bijhorende handleiding werd opgenomen.
  • de overlopende rekeningen werden aangevuld.
  • de balansrekening 444000 Te ontvangen facturen werd uitgewerkt.
  • de rekeningen voor de verwerking van de provisies vakantiegeld werden opgenomen.
  • de noodzakelijke rekeningen voor de verwerking van de beschikbaarheidsvergoedingen PPS werden opgenomen (subklasse 6161).