Waarderingsregels

De waarderingsregels voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse rechtspersonen zijn gebaseerd op de wettelijke bepalingen zoals deze terug te vinden zijn

  • De algemene bepalingenwet van 16 mei 2003
  • Het KB Boekhoudplan van 10 november 2009
  • Het Rekendecreet van 8 juli 2011
  • Het besluit van de Vlaamse regering betreffende de boekhoudregels en de aanrekeningsregels die van toepassing zijn op de Vlaamse ministeries, en betreffende de controle op de vastleggingskredieten (uitvoeringsbesluit 1)
  • Het besluit van de Vlaamse regering betreffende de begroting en boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen (uitvoeringsbesluit 2)
  • Wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen
  • Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen