Rapporteringssjablonen

Titel Omschrijving Bestand
0.1 Afsprakennota Single Audit

Bijgevoegd de Afspraken nota met betrekking tot Single Audit

Erratum: url Repertorium = https://repertorium.vlaanderen.be/

 

PDF icon Afsprakennota_SA_2018.pdf
0.2 Digitaal ondertekenen

Werkwijze voor digitale ondertekening van een pdf-document

Bestand Digitaal_ondertekenen.docx
0.3 Seminarie 20181116

De presentatie gegeven op 16 november 2018 kan u hiernaast raadplegen

PDF icon ICCI seminarie 20181116.pdf
0.4 URL voor overmaking rapportering

https://team-eid.fenb.be/doccenter/depfb/JR_RP/default.aspx

Mocht uw toegang niet werken, gelieve contact op te nemen via rechtspersonen@fb.vlaanderen.be

Technische minimum vereisten:

  • Internet Explorer 11 of hoger (maar geen edge)
  • Eid middleware versie 4.1.13  (https://eid.belgium.be/nl)
  • https://team-eid.fenb.be toevoegen aan vertrouwde websites.
  • Eid moet in de kaartlezer zitten vooraleer de URL aangeklikt wordt, anders krijgt men een foutmelding.

 

Bestand URL voor overmaking van uw rapportering.docx
1. Rapportering: toepassing EMOE

Alle rechtspersonen van de sector S13.12 rapporteren hun uitvoering van de begroting, jaarrekening en building blocks via de rapporteringstoepassing EMOE, zowel prefiguratie (kies ronde december) als finaal (kies ronde december-finaal);

Voor Monitoring wordt een selectie rechtspersonen individueel gecontacteerd.

 

Bestand EMOE_Handleiding_gebruikers_KORT.docx
2. Building Blocks - Toelichting

De rapportering mbt Building Blocks is geïntegreerd in uw jaarrapportering en bijhorende web-toepassing (zie hierboven).

Voor raadpleging van de sectorcode van alle economische eenheden kan u hier terecht;

Voor de INR lijst van de publieke eenheden:

Lijst Publieke eenheden INRhttp://inr-icn.fgov.be/nl/publicatie/nationale-en-regionale-rekeningen

 

Bestand Building Blocks_documentation_NL_2018_MAR.xlsx
3. Rapportering PPS-projecten

Rapport aan te vullen ingeval van geherkwalificeerde PPS-projecten

 

Bestand PPS-project_standaardsjabloon.xlsx
4. Semestriële Rapportering

In het kader van de parlementaire werkgroep leesbaarheid begroting is de overweging meegenomen om de semestriële rapportering zoals die nu in het rekendecreet staat af te schaffen;  Vlaams Parlement en Rekenhof zijn akkoord om hiervoor proef te draaien, zonder correcte juridische basis.  In dat proefdraaien zit, naast de aansluiting van de jaarrekening met de building blocks, ook het afschaffen van de semestriële rapportering in de huidige vorm. 

Maw een semestriële rapportering vragen we voorlopig niet meer op; Andere verplichtingen/regelgevingen vervallen hierdoor niet (bv ikv vennootschapswetgeving).

Bestand Semestriële_rapportering.docx
5. COFOG-codes toelichting

De rapportering mbt COFOG is geïntegreerd in uw jaarrapportering.

Voor raadpleging van de juist COFOG-code kan u terecht op bijgevoegd document.

PDF icon COFOG1998_NL.pdf