Rapporteringssjablonen

Titel Omschrijving Bestand
0.1 Afsprakennota Single Audit

Bijgevoegd de Afspraken nota met betrekking tot Single Audit

afsprakennota2017.pdf
0.2 Digitaal ondertekenen

Werkwijze voor digitale ondertekening van een pdf-document

Digitaal_ondertekenen.docx
0.3 Seminarie 20170911

De presentatie gegeven op 9 november 2017 kan u hiernaast raadplegen

Seminarie 09-11-2017.pdf
0.4 URL voor overmaking rapportering

https://team-eid.fenb.be/doccenter/depfb/JR_RP/default.aspx

Mocht uw toegang niet werken, gelieve contact op te nemen via rechtspersonen@fb.vlaanderen.be

Technische minimum vereisten:

  • Internet Explorer 11 of hoger (edge)
  • Eid middleware versie 4.1.13  (https://eid.belgium.be/nl)
  • https://team-eid.fenb.be toevoegen aan vertrouwde websites.
  • Eid moet in de kaartlezer zitten vooraleer de URL aangeklikt wordt, anders krijgt men een foutmelding.

 

URL voor overmaking van uw rapportering.docx
1.1 Consolidatietool uitvoeringsgegevens Begroting

Alle rechtspersonen van de sector S13.12 rapporteren hun uitvoering van de begroting via de consolidatietool, zowel prefiguratie (kies ronde december) als finaal (kies ronde december-finaal);

Voor Monitoring wordt een selectie rechtspersonen individueel gecontacteerd.

 

Handleiding Consolidatietool_versie_20180617.docx
1.2 Consolidatietool - importmogelijkheid

In plaats van de gegevens in te voeren in de consolidatietool, kan u er ook voor kiezen de gegevens hierin te importeren vanuit bijgevoegd Excel-rapport. De instructies kan u hierboven in de handleiding raadplegen.

 

2018_TCT_import.xlsx
2. Building Blocks - Toelichting

De rapportering mbt Building Blocks is geïntegreerd in uw jaarrapportering.

Voor raadpleging van de sectorcode van economische eenheden kan u terecht op:

Lijst economische eenheden NBBLijst van alle economische eenheden (downloadbaar als CSV-bestand)

Lijst Publieke eenheden INRhttp://inr-icn.fgov.be/nl/publicatie/nationale-en-regionale-rekeningen

 

Kopie van Building Blocks_documentation_NL_+BS_180125.xlsx
3. Rapportering PPS-projecten

Rapport aan te vullen ingeval van geherkwalificeerde PPS-projecten

 

PPS-project_standaardsjabloon.xlsx
4. Semestriële Rapportering

In het kader van de parlementaire werkgroep leesbaarheid begroting is de overweging meegenomen om de semestriële rapportering zoals die nu in het rekendecreet staat af te schaffen;  Vlaams Parlement en Rekenhof zijn akkoord om hiervoor proef te draaien, zonder correcte juridische basis.  In dat proefdraaien zit, naast de aansluiting van de jaarrekening met de building blocks, ook het afschaffen van de semestriële rapportering in de huidige vorm. 

Maw een semestriële rapportering vragen we voorlopig niet meer op; Andere verplichtingen/regelgevingen vervallen hierdoor niet (bv ikv vennootschapswetgeving).

Semestriële_rapportering.docx
5. COFOG-codes toelichting

De rapportering mbt COFOG is geïntegreerd in uw jaarrapportering.

Voor raadpleging van de juist COFOG-code kan u terecht op bijgevoegd document.

COFOG1998_NL.pdf