Privacy en gegevensverwerking

Overzicht van de gegevensverwerking


De handleiding over de boekhoudregels – dat een overzichtelijke en toegankelijke handleiding wil bieden ter ondersteuning van de correcte verwerking van boekhoudkundige gegevens -  bevat geen persoonsgegevens.

U kan het Departement Financiën en Begroting wel een vraag stellen. Daarbij moet u uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam en emailadres) meedelen opdat wij u gericht zou kunnen antwoorden. Het Departement Financiën en Begroting gebruikt deze gegevens niet voor andere doeleinden dan de vlotte behandeling van uw reactie of uw verzoek om inlichtingen. We gebruiken uw gegevens niet voor commerciële doeleinden en we geven ze niet door aan derden. Deze gegevens worden ook niet langer bewaard dan nodig voor de behandeling van de vraag.

Contact voor gegevensverwerking


U kan onderstaande contactgegevens alleen gebruiken voor informatie in verband met de gegevensverwerking en privacy. U vindt daar ook specifieke formulieren voor op de pagina's Rechten van de burger bij de verwerking van persoonsgegevens.


Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens

Departement Financiën en Begroting
t.a.v. Koen Algoed
Koning Albert II-laan 35 bus 61
1030 Brussel


Gegevensbescherming

Data Protection Office
DPO_FB@fb.vlaanderen.be

 

Meer informatie over de Algemene Verordening Gegegevensbescherming (GDPR) en uw rechten als burger.