Adviezen

Advies van 4 maart 2013

 

            Inleiding

 

Advies van 4 maart 2013

 

            Inleiding

 

Advies van 4 maart 2013

 

 

De Stuurgroep ontving enkele vragen over de wijze waarop de aanrekeningsregels van het Rekendecreet [1] moeten worden geïnterpreteerd. Vooral inzake afgrenzing van het boekjaar zijn er nog onduidelijkheden:

 

Advies van 2 december 2013

 

 

Inleiding

De stuurgroep wenst in dit advies de boekhoudkundige verwerking van betwiste schulden en de communicatie naar de leverancier hiervan te behandelen voor de Vlaamse Gemeenschap en voor de Vlaamse rechtspersonen.

 

Advies van 2 december 2013

 

Inleiding

De stuurgroep wenst in dit advies de link tussen de economische rekeningen en de ESR- rekeningen voor huuropbrengsten en huurkosten te behandelen. Verder wordt de verwerking van inrichting van gehuurde gebouwen en operationele leasing behandeld.

         

Situering en analyse

Bedrijfseconomische rekeningen:

Advies van 2 december 2013

 

Inleiding

De stuurgroep wenst in dit advies de boekhoudkundige verwerking van regularisaties/annulaties bij belastingen en heffingen te behandelen voor de Vlaamse Gemeenschap en voor de Vlaamse rechtspersonen.[1]

 

De Vlaamse Adviescommissie Boekhoudkundige Normen (VABN) heeft als hoofdtaak om door middel van adviezen bij te dragen tot de verdere uitdieping van de boekhoudkundige principes en rapporteringsmaatregelen die van toepassing zijn op de Vlaamse ministeries, diensten met afzonderlijk beheer (DAB's) en Vlaamse rechtspersonen.

 

Adviezen kunnen hier geraadpleegd worden.