SSA-advies 2013/06 - Regularisatie/Annulaties bij belastingen en hefingen

Advies van 2 december 2013

 

Inleiding

De stuurgroep wenst in dit advies de boekhoudkundige verwerking van regularisaties/annulaties bij belastingen en heffingen te behandelen voor de Vlaamse Gemeenschap en voor de Vlaamse rechtspersonen.[1]

 

  1. Analyse en boekhoudkundige verwerking

Voor belastingen/heffingen wordt in het jaar van inkohiering een vordering geboekt. De aanrekening is onafhankelijk van  het jaar van ontvangst van de belasting of heffing.

Regularisaties/annulaties worden geboekt in volgende gevallen:

  • Tegen een aanslag kan een gemotiveerd bezwaar worden ingediend. Ingevolge  inwilliging van een bezwaar wordt een onwaarde geboekt.
  • Ingevolge ambtshalve ontheffingen die toegekend worden
  • Ingevolgd geschillen waarbij de Vlaamse overheid door de rechtbank in ongelijk gesteld wordt.
  • Naar aanleiding van mutaties. Bijvoorbeeld bij verkeersbelasting wanneer een nummerplaat geschrapt wordt of men vervangt zijn voertuig, op dat ogenblik wordt 1/12 van het jaarlijks bedrag  maal het aantal niet verstreken maanden van de belastbare periode terugbetaald en in onwaarde geboekt.

Regularisaties/annulaties worden op een aparte bedrijfseconomische subrekening geboekt door het verminderen van de opbrengst in het jaar van de vaststelling van de regularisatie/annulatie. In het geval dat de vordering eerder betaald werd kan dit ook aanleiding geven tot een terugbetaling, al dan niet met moratoriumintresten.

Boeking  van een  regularisatie/annulatie

7XXXXX Opbrengstenrekening – ESRcode - begrotingsartikel

            @ 400003 Handelsdebiteuren[1]  In het fiscaal jargon wordt hiervoor de term onwaarden gebruikt.