SSA-advies 2013/05 - Huuropbrengsten/huurkosten

Advies van 2 december 2013

 

Inleiding

De stuurgroep wenst in dit advies de link tussen de economische rekeningen en de ESR- rekeningen voor huuropbrengsten en huurkosten te behandelen. Verder wordt de verwerking van inrichting van gehuurde gebouwen en operationele leasing behandeld.

         

Situering en analyse

Bedrijfseconomische rekeningen:

 • Boeken van huuropbrengsten:

De rekening 747000 Huurgelden omvat de vergoedingen voor het (tijdelijk) ter beschikking stellen van roerende of onroerende goederen. Dit kan zowel gaan om periodieke ontvangsten uit een contract voor een langere termijn als om eenmalige ontvangsten.

Deze rekening omvat (niet-limitatief): verhuur van niet-duurzame goederen en diensten, verhuur van terreinen.

 • Boeken van huurkosten:

De rubriek 6165 Huur omvat alle kosten van huur. De kosten voor operationele lease worden hier eveneens geboekt. Financiële lease wordt geactiveerd.  [1]

Naar gelang de aard van het goed of de dienst dat gehuurd wordt, verschilt de economische rekening:

 • De rekening 616510 betreft de huur van terreinen.
 • De rekening 616515 betreft de huur van gebouwen.
 • De rekening 616520 betreft de huur van ICT-materieel.
 • De rekening 616525 betreft de huur van kantoor meubilair en materieel.
 • De rekening 616530 betreft de huur van ICT-netwerken.
 • De rekening 616535 betreft de huur van installaties, machines en uitrusting.
 • De rekening 616540 betreft de huur van voertuigen.
 • De rekening 616545 betreft de éénmalige of kortstondige huur van zalen.

Concrete voorbeelden betreffende de toepassing van deze economische rekening zijn terug te vinden in “Handleiding over de boekhoudregels”.

 • Inrichting van gehuurde gebouwen wordt geboekt op de rekening “overige (im)materiële vaste activa” en afgeschreven volgens maximaal de huurtermijn van het gebouw waarvoor de inrichting plaatsvindt of korter indien de levensduur van de inrichting kleiner is.
   
 • Definitie operationele leasing:

Operationele leasing betreft een huurovereenkomst die vaak bijkomende diensten omvat. Zowel gebouwen, installaties, machines, uitrusting als meubilair kunnen gehuurd worden onder een contract van operationele leasing.

Bij operationele leasing zullen de leasebetalingen (huur) in kosten worden genomen in de periode waarop ze betrekking hebben. In het geval van operationele leasing is er geen activering, noch uitdrukking van schulden, maar worden de periodieke vergoedingen in de resultatenrekening opgenomen

Bij de ESR-classificatie zijn volgende rekeningen voorzien:

 • Boeken van huuropbrengsten:
  • ESR-rubriek 28 (Overige opbrengsten uit vermogen): de ontvangsten van huurgelden van gronden, ESR code  28.30
  • Rubriek 16 (Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten) Deze groep omvat de opbrengsten uit de verkoop van niet-duurzame goederen en diensten door de overheidssector, alsook de opbrengsten uit verhuur van gebouwen, lokalen, vervoermiddelen, technische apparatuur en andere goederen (de  opbrengst uit verhuur van gronden wordt gecodeerd onder 28.3)
   • Subrubriek 161: Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector. Deze subgroep is als volgt uitgesplitst:
    • 16.11: aan de bedrijven;
    • 16.12: aan gezinnen en vzw’s ten behoeve van de gezinnen;
    • 16.13: aan het buitenland.
   • Subrubriek 1620: Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
     
 • Boeken van huurkosten
  • Rubriek 24: Huurgelden van gronden: Onder de economische codes 24.10 (betalingen aan andere sectoren dan de overheidssector) of 24.20 (betalingen binnen de overheidssector) wordt de huur geboekt die betaald wordt voor gronden.
  • Rubriek 12 (Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten)
   • Subgroep 121 (Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector):
    • Onder code 12.11 wordt de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten vergoed aan andere sectoren dan de overheid geboekt. Bevat o.a. andere huurgelden of operationele leasing dan van gebouwen (wagens, machines ….)
    • 12.12: huurgelden van gebouwen. Bevat huur en operationele leasing voor gebouwen.
   • Subgroep 122 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector:
    • 12.21: algemene werkingskosten. Bevat o.a. andere huurgelden of operationele leasing dan van gebouwen (wagens, machines ….)
    • 12.22: huurgelden van gebouwen. Bevat huur en operationele leasing voor gebouwen.

 

 

Conclusie: Link tussen de economische rekening en de ESR-rekening

 

 • de bedrijfseconomische rekening 747000 wordt in de handleiding over de boekhoudregels gekoppeld met de ESR-rekeningen: 16.11,16.12,16,13,16.20 en 28.30.
 • de bedrijfseconomische rekening 616510 (huur terreinen) wordt in de handleiding over de boekhoudregels gekoppeld met de ESR-rekeningen: 24.10 en 24.20
 • de bedrijfseconomische rekening 616515 (huur gebouwen) wordt in de handleiding over de boekhoudregels gekoppeld met de ESR-rekeningen: 12.12 en 12.22
 • de bedrijfseconomische rekening 616515, 616520,616525,616530,616535,616540 en 616545 worden in de handleiding over de boekhoudregels gekoppeld met de ESR-rekeningen: 12.11 en 12.21


[1] De boekhoudkundige verwerking van financiële leasing wordt in een afzonderlijk advies verwerkt.